AlphaOmega CLP-beregner

Velkommen til AlphaOmega CLP-beregner

AlphaOmega CLP-beregner er udviklet af CHYMEIA ApS i 2012 med støtte fra Miljøstyrelsen via Virksomhedsordningen.

Formålet med den gratis del af AlphaOmega CLP-beregner er at tilbyde virksomheder et værktøj, der gør det muligt:
  • At oversætte en ”gammel klassificering” for stoffer til en CLP-klassificering efter bilag VII
  • At søge CLP-klassificeringer i bilag VI
  • At beregne en CLP klassificering for en blanding/råvare af stoffer
Udviklingen af AlphaOmega CLP-beregner er baseret på elementer fra kemikaliestyrings-programmet AlphaOmega, der ligeledes er udviklet af CHYMEIA ApS.

Læs mere om AlphaOmega til sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger og kemikaliestyring på www.chymeia.dk

Ved anvendelsen af værktøjet skal man være opmærksom på begrænsninger samt forbehold i forbindelse med anvendelsen.

CLP-beregneren er under afvikling, kontakt info@chymeia.com for info